General
forsamling


Her kan du læse dokumenter fra generalforsamlinger.


Dato:27 Februar2019 klokken 19.00

Sted: Mørkøv KroDagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning om laugets virksomhed
3: Kassererens fremlæggelse af regnskabet
4: Indkomne forslag (skal sendes til formand senest d.20 Februar 2019)
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Sanne Jensen       : Modtager ikke genvalg
Rya Hansen          : Modtager genvalg
Frederik Ottosen  : Modtager genvalg
7: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8: Valg af revisorer 
Flemming Nielsen Modtager genvalg
9: Valg af revisorsuppleanter
10: Evt.Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.


Kontakt foreningens regnskabsafdeling

Alt kontakt vedrørende faktura/spørgsmål:
Mandag - fredag
09.00 - 15.00
Tlf. 76 95 84 13
morkov@danskkabeltv.dk

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00