General
forsamling


Her kan du læse dokumenter fra generalforsamlinger.


Dato:8. februar 2017 klokken 19.00
Sted: Mørkøv Kro
Referent: Steen Holbech Jensen

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning om laugets virksomhed
3: Kassererens fremlæggelse af regnskabet
4: Indkomne forslag
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Sanne Jensen: Modtager genvalg
Theis Hansen: Modtager ikke genvalg
Rya Hansen: Modtager genvalg
7: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8: Valg af revisorer (Jørgen Petersen modtager ikke genvalg)
9: Valg af revisorsuppleanter
10: Evt.

ad 1: Bestyrelsen foreslår Knud Ove Christensen.
Knud Ove Christensen valgt

ad 2: Der har ikke været nogen skader på nettet, og der har ikkeværet de store ting at tage sig af. Vi spekulerer på at lave et reklamefremstød for at tiltrække lidt flere medlemmer.
Det vil inden for nærmere fremtid være nødvendigt med en opgradering af nettet. Det vil måske være muligt at få YouSee til at give et større bidrag, da det vil give mulighed for at få nettet op på 1GB.
Foreningens udgift vil så komme op på ca. 400.000 kr. Det blev livligt diskuteret, hvorvidt medlemmerne vil være interesseret i en udgift på dette plan, og hvad får man ud af det på TV-fronten.

ad 3: Der er kun budgetteret en lille stigning på pakkerne. Det vil give et mindre underskud som så dækkes af foreningens opsparing.
Der har været store stigninger på både strøm og Copy-Dan.

ad 4: Der er ingen indkomne forslag.

ad 5: Det blev vedtaget at kontingentet for 2017 bliver:
Grundpakke: kr.1.960/år
Mellempakke: kr. 3.860/år
Fuldpakke: kr. 4.990/år

ad 6: Sanne Jensen Genvalgt
Rya Hansen Genvalgt
Frederik Ottosen blev valgt

ad 7: Bent Hansen (1. suppleant)
Kurt Friberg (2.suppleant)

ad 8: På valg: Jørgen Petersen (modtager ikke genvalg)
Nyvalgt blev Flemming Nielsen

ad 9: På valg: Knud Ove Christensen som blev genvalgt

ad 10: Lidt snak i forbindelse med kaffe og ostemad. Det blev bl.a. foreslået at få YouSee til at lave et reklamefremstød for deres nye boks. Evt. deres reklamebil placeret ved Brugsen

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00