Generalforamling 2017.


Afholdes på Mørkøv kro Onsdag d. 8 Februar 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om laugets virksomhed

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
(Dette bliver udleveret på general-forsamlingen)

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest tirsdag den 1. februar 2017)

5. Fastlæggelse af kontingent:

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for en toårig periode er:


Kassere                    : Sanne Jensen      Modtager genvalg
Bestyrelses medlem       : Theis Hansen            Modtager genvalg
Bestyrelses medlem       : Rya Hansen              Modtager genvalg

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor
På valg for en toårig periode er: 


9. Valg af revisorsuppleant
På valg for en etårig periode er:


10. Evt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


 
   
 
Cookies

Kontakt

Mørkøv Antennelaug
Nyvej 12A
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 26 62 65
Kontakt: Klik her