I forbindelse med Opgradering af Antenne nette til YouSee GIGA, vil der

opstå periodiske afbrydelser på følgende gader og veje.


Start dato :   24 januar. 2018 .

Slut dato :     30 marts 2018 .


Afbrydelserne foregår på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 16.00 .
Område 001 :

Ringstedvej , Skamstrupvej , Chr. Hansensvej , Kildevangen , Sofievej ,Østerled , Holbækvej ,

Vandværksvej , Solsortevej , Solvej , Svalevej , Vestervej , Solgården ,Hovedgaden , Gartnervej ,

Gartnerlunden , Knudsensvej , Florvej , Nykøbingvej , Nørreled , Birkelyvej , Jernbanevej ,

Marievej , Ibsvej , Nyvej , Martin Lønnesvej , Kildeparken , Lunden , Rugvænget , Spurvevej ,

Gartnerhaven , Elvigsvej , Åvej , Kærvej , Valmuevej , Rævebæk .
Generalforsamling

Onsdag d.28 Februar 2018 kl.19.00

Mørkøv Kro


Dagsorden:
1:Valg af dirigent


2:Formandens beretning om laugetsvirksomhed


3:Kassererens fremlæggelse af regnskabet


4:Indkomne forslag

Skal sendes til formanden senest d. 21/2-2018

5:Fastlæggelse af kontingent


6:Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg:


Bo Ottosen   : Modtager genvalg


Svend Møller: Modtager genvalg


7:Valg af 2 bestyrelsessuppleanter


8:Valg af revisorer


9:Valg af revisorsuppleanter


10:Evt.


 
   
 
 
 
Cookies

Kontakt

Mørkøv Antennelaug

4440 Mørkøv
Tlf.: 40 26 62 65
Kontakt: Klik her